Vitajte na stránke rádu O.T.C.E.

O.T.C.E. (Ordo Templi Christi Esseniorum) je medzinárodná kresťanská, duchovná a medzináboženská nezisková organizácia, zameraná hlavne na sociálnu a humanitárnu pomoc, podporu zvierat a pomoc v oblasti životného prostredia a ochrane našej planéty. Základy O.T.C.E. sú založené na odkazoch a hodnotách mýtických Templárov, ako aj na ich predchodcoch - Kataroch, Keltoch a Essénoch.

 

 

Naše ciele

Náš duchovný vývoj nás viedol k tomu, aby sme nadviazali silné spojenie s Bohom, ako aj hlboký záväzok starať sa o Jeho dielo, našu planétu Zem so všetkými živými bytosťami, ktoré tu žijú. Pracujeme, aby sme si predstavili lepší svet,

svet bez hladu, bez vojen, bez zneužívania akéhokoľvek

druhu, rešpektujúceho prírodu, životné prostredie a všetky živé bytosti.

 

Naše korene

Naše korene siahajú do náboženského spoločenstva Essénov (Esejcov) v Izraeli. Toto spoločenstvo sa rozšírilo počas tristo rokov do východného Orientu a Európy.


Esséni pripravili duchovnú cestu pre príchod Mesiáša, Ježiša a pod vedením anjelov vytvorili poznatky sprístupnené za takým účelom, aby slúžili ľudstvu.