Naša viera

Úvod Naše cieleNaša viera

Každý člen rádu O.T.C.E. je odhodlaný altruisticky ponúknuť svoju duchovnú pomoc, ak je to v jeho silách. Denne pomáhame pri živelných pohromách, sociálnych problémoch, týraní zvierat alebo v akejkoľvek inej núdzovej situácii každému, kto nás o to požiada. Náš záväzok voči Rádu a Bohu nás robí vždy pripravenými a ochotnými pomáhať.


Ako členovia kresťanského a medzináboženského spoločenstva si uvedomujeme dôležitosť modlitby. Vieme, že musíme ponechať slobodnú vôľu každému jedincovi, ale vieme aj to, že nechať ho konať bez toho, aby poprosil Otca o pomoc, je ako plachtenie na lodi, ktorá je zanedbaná a ponechaná na milosrdenstvo prírodných síl a zákonov vesmíru.


Naše modlitby, duchovné činy a altruistická pomoc ľuďom a všetkým živým bytostiam sú súčasťou nás a nášho každodenného života a sú ukážkou našej vlastnej osobnosti. Sme žijúce bytosti, ktoré sú ochotné znovu slúžiť Bohu a cítiť sa za to šťastní a naplnení.