Naše ciele

Úvod Naše ciele

Náš duchovný vývoj nás priviedol k tomu, aby sme nadviazali silné spojenie s Bohom, ako aj k hlbokému záväzku starať sa o Jeho dielo, našu planétu Zem so všetkými živými bytosťami, ktoré tu žijú.

Pracujeme na tom, aby sme nám všetkým priniesli lepší svet, svet bez hladu, bez vojen, bez zneužívania akéhokoľvek druhu, rešpektujúc prírodu, životné prostredie a všetky živé bytosti.