Naše symboly

Úvod Naše symboly

Naše modlitby, duchovné činy a altruistická pomoc ľuďom a všetkým živým bytostiam sú súčasťou nás a nášho každodenného života a sú ukážkou našej vlastnej osobnosti.

Sme žijúce bytosti, ktoré sú ochotné znovu slúžiť Bohu a cítiť sa za to šťastní a naplnení.