Náš záväzok

Úvod Naše cieleNáš záväzok

Náš duchovný a náboženský základ je založený na princípoch Svätých evanjelií a smeruje nás k týmto cieľom:

 • Zachovávať, podporovať a obhajovať vieru v nášho Pána Ježiša Krista a nasledovať jeho prikázania.

   
 • Žiť denne viditeľné znaky Božieho kráľovstva (Súcit, Charita a Bratstvo) a zachovávať mier a spoločenský poriadok.

   
 • Podporovať vzájomnú úctu ako duchovný postoj k jednotnému svetovému spoločenstvu, jedinej ľudskej rodine. Podporovať úsilie o zjednotenie všetkých náboženstiev sveta v spoločnom cieli.

   
 • Podporovať altruisticky všetky ľudské bytostí v núdzi. Najmä chorých, chudobných, deti, dospievajúcich a starších ľudí.

   

 • Rád a jeho zástupcovia smerujú k získaniu a zachovaniu mieru medzi všetkými ľudskými bytosťami.

   
 • Prostredníctvom historických štúdií a podpory umenia a kultúry sa členovia Rádu angažujú a snažia sa udržiavať pôvodnú tradíciu Templárskeho Rádu.

   
 • Členovia Rádu sa denne usilujú o to, aby v každodennom živote prejavovali cnosti templárskeho rytiera.

   
 • Rád nemá žiadne väzby na žiadnu inú organizáciu, hoci má spoločné ciele a projekty prepojené s Cirkvou Essénsko Kresťanskou.

   
 • Náš rádový poriadok je apolitický alebo nezávislý od akejkoľvek politickej strany.

O.T.C.E. (Ordo Templi Christi Esseniorum) je medzinárodná kresťanská, duchovná a medzináboženská nezisková organizácia, zameraná hlavne na sociálnu a humanitárnu pomoc, podporu zvierat a pomoc v oblasti životného prostredia a ochrane našej planéty.