Aktuálne projekty

Úvod ÚvodAktuálne projekty

Rád OTCE ponúka najmä svoju duchovnú pomoc v sociálnych a environmentálnych projektoch a v projektoch na pomoc zvieratám. Hľadáme aj možnosti na materiálnu pomoc (darcovstvo a dobrovoľníctvo) do takej miery, do akej môžeme ...

  • Pomoc životnému prostrediu

          

  • Ochrana vodných zdojov

      


                              

 

                 

  • Ochrana kultúrnych pamiatok