Esséni

Úvod Kto smeEsséni

Asi 300 rokov pred Kristom vypukla v Izraeli vojna. Nepriateľovi sa podarilo dobývanie až po brány Jeruzalema. Izrael mal zmluvu o vzájomnej pomoci s iným národom. Ich kráľ prišiel s veľkým vojskom a bol s plesaním prijatý. Avšak počas tejto noci otvorili nepriateľovi brány, lebo s ním medzitým uzavreli novú zmluvu. Odmenou za túto zradu bolo, že sa kráľ stal veľkňazom a kráľom Izraela.


Vtedajší veľkňaz Samuel utiekol so svojimi kňazmi na púšť. Tam chcel zhromaždiť kniežatá krajiny, aby zostavil veľkú armádu a porazil nepriateľa. No v noci sa mu zjavil archanjel Gabriel a oznámil mu, že Boh toto nechce. Má založiť spoločenstvo – „Deti svetla" – a z tohto spoločenstva vzíde neskôr mesiáš.


Samuel učinil tak, ako mu archanjel povedal. Založil Essénov a započal so svojimi kňazmi komunikáciu s anjelmi. Aby sa odlišovali od iných kňazov nepriateľa, mali Esséni iné sviatky a ich sabat sa začínal o jeden deň skôr. Svojim liečiteľským umením sa stalo rýchlo slávni.


V čase Ježiša boli Esséni najväčším náboženským spoločenstvom v Izraeli, ako o tom ešte dnes svedčí Essénska brána v mestskom múre Jeruzalema.


Nám dnes známe modlitby ako „Otčenáš" sú čisto essénske modlitby. Z Ježišových  učení sa dá jednoznačne rozpoznať, že sám bol essénskym majstrom. Rovnako aj jeho rodičia a jeho učeníci.


Essénstvo je koreňom kresťanstva. Zároveň ale stelesňuje aj časť judaizmu ako aj svojimi vplyvmi časť budhizmu a islamu.